dijous, 11 de març de 2010

MUVIMENT DE RUTASIO

SA TERRA GIRA I ES FA DE NIT O DE DIA.